vs2015

Visual Studio 2015 İçin OpenCV 3.1.0 Kurulumu

C++ ve OpenCV ile proje yapmak isteyenlerin kafasını en çok karıştıran bir konu OpenCV kurulumudur. OpenCV bir görüntü işleme kütüphanesidir. Görüntü işleme yapmak isteyenler bu kütüphanelerden yardım alırlar. Hangi platformda çalışırsak çalışalım OpenCV genel bir kütüphane olarak karşımıza çıkmakta ve en güzeli açık kaynak koda sahip yani ücretsiz. C++ da aynı keza her platformda çalışabilmektedir. Yani ikisini bir temel olarak adlandırabiliriz. Bu konularda daha fazla bilgi isteyenler arama motorları ile daha fazla bilgiye ulaşabilir.

Ekleme yapılacak .lib dosyaları:

opencv_world310.lib
opencv_world310d.lib

Örnek C++ Web Kamerasını açan uygulama.

#include <Windows.h>

#include <iostream>

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>

#include <opencv2/opencv.hpp>

#include <opencv2/core/core.hpp>

#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>

using namespace cv;

using namespace std;

int main(int argc, const char** argv)

{

VideoCapture vid(0); //Kamera seçimi

if (!vid.isOpened())

{
cout << “Kamera Yüklenemedi” << endl;
system(“Pause”);

return -1;

}

vid.set(CV_CAP_PROP_POS_MSEC, 1000); //webcam donanmında 300ms sonra işlemeye başla.

namedWindow(“webcam”, CV_WINDOW_AUTOSIZE);

while (1)

{

Mat frame;

bool kont = vid.read(frame); //webcamdan bir frame i frame değişkenine yaz

if (!kont)

{

cout << “webcam frame yüklenemedi.” << endl;

system(“Pause”);

break;

}

imshow(“webcam”, frame);

if (waitKey(30) == 27)

{

cout << “ESC ile çıkış yapınız.” << endl;

system(“Pause”);

break;

}

}

return 0;

}

Bir Cevap Yazın :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.